Light Master

Za pomocą tego prostego narzędzia możesz zmierzyć skuteczność świetlną, temperaturę barwową i migotanie.