OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI OPPLE LIGHTING B.V.

Firma Opple Lighting B.V. (będąca częścią Opple Lighting Co., Ltd) włącznie ze swoimi przedsiębiorstwami powiązanymi (zwana dalej ‘OPPLE’, ‘my’, ‘nam’, ‘nami’, ‘nas’ lub ‘nasze’) bardzo poważnie traktuje Państwa prywatność. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności (zwane dalej ‘oświadczeniem’) zawiera informacje o tym, jakie dane osobowe zbieramy, jak je wykorzystujemy i dlaczego ich potrzebujemy.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Dane osobowe, które zbieramy, różnią się w zależności od celu gromadzenia i produktu którego lub usługi którą, Państwu dostarczamy. W większości przypadków otrzymujemy Państwa dane osobowe od Państwa osobiście, na przykład jeśli zawierają Państwo z nami umowę, gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową, wypełniają formularz na naszej witrynie internetowej, ubiegają się u nas o zatrudnienie, dają nam swoją wizytówkę lub z informacji przekazywanych nam podczas (telefonicznych) rozmów i kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej. W ogólnym ujęciu, możemy zbierać od Państwa następujące dane osobowe:

 • osobiste informacje kontaktowe, jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres fizyczny i numery telefonów;
 • komunikacja z nami mogąca zawierać szczegóły rozmów (czat) i innego rodzaju kontakt z naszym działem obsługi klienta;
 • informacje demograficzne, jak Państwa płeć i preferencje. ‘Preferencje’ mogą na przykład obejmować Państwa upodobania w odniesieniu do określonych produktów, które oferujemy i Państwa zainteresowanie nimi;
 • informacje techniczne, jak Państwa adres IP, historia przeglądarki, jak odwiedzane strony internetowe, data wizyty i miejsce Państwa wizyty;
 • informacje dotyczące płatności za zakupy, takie jak imię i nazwisko na fakturze, adres faktury oraz informacje dotyczące płatności, jak numer karty kredytowej lub konta bankowego;
 • informacje dotyczące gwarancji produktu, jak Państwa adres e-mai i dowód dokonania zakupu produktu;
 • profile w mediach społecznościowych;
 • informacje dotyczące ubiegania się o pracę i związane z rekrutacją, takie jak informacje o szkoleniach i karierze zawodowej, jak informacje dotyczące szkoleń i kariery zawodowej, które przekazują nam Państwo w związku z ubieganiem się o pracę;
 • wszelkie inne dane, które przekazują nam Państwo bezpośrednio.

Ponadto możemy uzyskiwać Państwa dane osobowe również w inny sposób, na przykład za pośrednictwem (publicznych) rejestrów (jak rejestr handlowy Izby Handlowej) lub ze źródeł publicznych i stron internetowych. Możemy również pośrednio zbierać Państwa dane osobowe, gdy:

 • udostępniają Państwo informacje, związane z naszymi produktami lub usługami, za pośrednictwem stron portali spłecznościowych, witryn internetowych lub aplikacji, w formie reakcji na nasze materiały promocyjne w mediach spłecznościowych; lub
 • poznajemy lub zbieramy Państwa dane osobowe, wykorzystując informacje uzyskane za pośrednictwem innych stron internetowych (możliwe jest na przykład, że umieszczamy ogłoszenie na witrynie internetowej podmiotu trzeciego, a następnie, gdy Państwo na nie klikną, otrzymujemy informacje o Państwie i innych odwiedzających tę witrynę internetową, dzięki czemu możemy zmierzyć zasięg i sukces tego ogłoszenia).

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

W przypadku wszystkich zawieranych przez nas relacji wymagane są dane osobowe w celu zapewnienia najwyższej jakości usług i współpracy. W szczególności możemy zbierać, wykorzystywać i ujawniać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • przetwarzania Państwa płatności przy zakupie u nas produktów, przekazania statusu zamówienia, rozpatrywania Państwa pytań i wniosków oraz rozpatrywania ewentualnych roszczeń gwarancyjnych i reklamacji;
 • odpowiadania na Państwa pytania lub skontaktowania się z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania i/lub prośby;
 • dostarczania Państwu informacji i zarządzania prenumeratą naszego biuletynu lub innych form komunikacji;
 • dalszego rozwoju i optymalizacji naszych usług, produktów, sposobu komunikowania się i funkcjonalności naszych witryn internetowych;
 • sprawdzania tożsamości osób, które kontaktują się z nami drogą elektroniczną, telefoniczną lub w inny sposób;
 • zarządzania naszą codzienną działalnością w związku z Państwa udziałem w procedurze rekrutacyjnej, aktywnościach promocyjnych lub Państwa prośbą;
 • zaspokajanie naszych potrzeb w zakresie zapewnienia jakości i wewnętrznych szkoleń w tym zakresie;
 • oferowania Państwu, jako naszym klientom, bezpośrednio zindywidualizowanych produktów i wiadomości oraz wskazówek dotyczących produktów, ale także poprzez kampanie w mediach społecznościowych w oparciu o Państwa zainteresowania i preferencje, na podstawie Państwa zgody zarejestrowanej na naszych witrynach internetowych;
 • uzyskania dobrego obrazu zainteresowań, życzeń i zmieniających się potrzeb klientów w celu ulepszenia naszych witryn internetowych i naszych aktualnych prduktów i usług i/lub opracowania nowych produktów i usług.

Ponadto możemy potrzebować Państwa danych osobowych w związku ze zobowiązaniami prawnymi lub dotyczących stosunku umownego pomiędzy nami i Państwem. Jeśli zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe do wyżej wymienionych lub innych celów, poinformujemy Państwa o tym przed lub podczas gromadzenia tych danych osobowych. W stosownych przypadkach zawsze prosimy Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Poczta elektroniczna lub zwykła poczta

Jeżeli Państwo (w stosownych przypadkach, za zgodą) otrzymują od nas wiadomości elektroniczne lub korespondencję zwykłą pocztą z informacjami o nowych produktach i usługach, zawsze mogą Państwo zrezygnować z prenumeraty za pośrednictwem linku do wypisania w odpowiedniej wiadomości elektronicznej lub wysyłając rezygnację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zwykłej poczty. W tym celu można skorzystać z danych kontaktowych znajdujących się na końcu niniejszego oświadczenia.

Media społecznościowe

Bardzo chętnie nawiązujemy dialog za pośrednictwem Internetu i (własnych) kanałów mediów społecznościowych z klientami i odwiedzającymi strony internetowe dotyczące naszej organizacji, produktów i/lub usług. Naszym celem jest dostarczanie przydatnych i istotnych informacji i/lub odpowiadania na pytania zadawane za pośrednictwem mediów społecznościowych. W tym celu śledzimy Internet i kanały mediów społecznościowych, jak Twitter, Facebook i blogi. Możliwe, że przy odpowiadaniu na pytania, uczestniczenie w kanałach i reagowanie na komentarze, będziemy rejestrować dane (osobiste). Będą one przetwarzane zgodnie z niniejszym oświadczeniem. Nie jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych przez innych uczestników kanałów społecznościowych.

Jakie prawa mają Państwo?

Jeżeli współpracują Państwo z nami, mają Państwo możliwość wglądu do swoich danych osobowych na pisemny wniosek w tej sprawie. Jeżeli dostarczony przez nas wykaz zawiera jakiekolwiek nieścisłości, mogą Państwo wystąpić z pisemnym wnioskiem o zmianę danych lub o ich usunięcie. W razie jakichkolwiek pytań lub gdy chcą Państwo dowiedzieć się jakie dane osobowe posiadamy, mogą Państwo skontaktować się z nami. W tym celu można użyć danych kontaktowych podanych na końcu niniejszego oświadczenia.

W ramach RODO przysługują Państwu ponadto następujące prawa:

 • uzyskanie wyjaśnień o tym, jakie dane osobowe posiadamy i co z nimi robimy;
 • żądanie dostępu do dokładnych danych osobowych, które posiadamy;
 • sprostowania danych;
 • żądania usunięcia nieaktualnych danych osobowych;
 • wycofanie pozwolenia; i
 • wniesienie sprzeciwu wobec określonemu stosowaniu.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, uprzejmie prosimy o zawsze wyraźne wskazanie kim Państwo są, abyśmy mogli mieć pewność, że nie zmieniamy i nie usuwamy danych niewłaściwej osoby.

Zabezpieczenie Państwa danych osobowych

Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ograniczenia niewłaściwego wykorzystywania i nieuprawnionego dostępu do Państwa danych osobowych. W ten sposób zapewniamy, że tylko absolutnie niezbędne osoby mają dostęp do Państwa danych osobowych, aby dostęp do Państwa danych osobowych został zabezpieczony i nasze środki bezpieczeństwa były regularnie sprawdzane i aktualizowane. Podejmujemy m.in. następujące środki bezpieczeństwa: kontrola dostępu laptopów i systemów, stosowanie mechanizmów ochronnych (firewalls), zabezpieczenie połączeń sieciowych i serwerów.

Przekazywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą sprzedawane, udostępnianie podmiotom trzecim ani ujawniane w inny sposób niż opisane w niniejszym oświadczeniu. Możliwe jednak, że możemy udostępnić Państwa dane osobowe, jeśli będzie to wymagane przez prawo i/lub organy rządowe. Dane osobowe użytkowników udostępniamy wyłącznie współpracującym z nami podmiotom i organizacjom, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu do Państwa danych osobowych, chroniących te dane i które, w taki sam lub podobny sposób jak my, spełniają wymagania wynikające z odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie ochrony prywatności. Państwa dane osobowe będą udostępniane w opisanych celach usługodawcom zewnętrznym, którzy świadczą usługi takie, jak analiza danych, hosting naszych witryn internetowych, przetwarzanie płatności/faktur, realizacja zamówień, zarządzanie relacjami z klientem (CRM), dostarczanie technologii informatycznych i powiązanej infrastuktury, obsługa klienta, poczta elektoniczna, zarządzanie tożsamością, zarządzanie wydarzeniami, kontrole, marketing, itp. Ostatecznie Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym sponsorom zawodów i podobnych promocji.

Wymiana danych z innymi krajami

Możliwe, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W takim przypadku zapewniamy, że podobne transgraniczne przetwarzanie danych będzie zawsze podlegało odpowiednim zabezpieczeniom.

Zabezpieczenia te obejmują:

 • Standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską. Te standardowe klauzule umowne zapewniają wystarczające zabezpieczenia w celu spełnienia wymogów adekwatności i bezpieczeństwa określonych w europejskim prawie ochrony prywatności; lub
 • zaświadczenia potwierdzające, że podmioty trzecie spoza EOG przetwarzają dane osobowe w sposób zgodny z wymogami RODO. Certyfikaty te zatwierdzane są przez Komisję Europejską, właściwy organ nadzoru lub właściwą krajową jednostkę akredytującą, o których mowa w europejskim prawodawstwie dotyczącym prywatności

Pliki cookie i inne technologie

Możemy gromadzić Państwa dane osobowe za pośrednictwem plików cookie i innych technologii. Może to mieć miejsce w przypadku przeglądania naszych promocji online lub stron internetowych podmiotów trzecich. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w naszym oświadczeniu o plikach cookie.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Nie przechowujemy Państwa danych osobowych dłużej niż to jest konieczne do celów, dla których je zebraliśmy i zapisaliśmy. W przypadku prawnego obowiązku przechowywania lub terminu przechowywania ze względu na działalność zawodową lub zasady postępowania, dotrzymujemy tych terminów.

Skargi

Chętnie pomożemy Państwu w przypadku skarg dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszego oświadczenia. Zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie prywatności mają Państwo również prawo do bezpośredniego złożenia skargi, dotyczącej sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych, do organu nadzorczego.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu. Dlatego też radzimy regularne sprawdzanie czy niniejsze oświadczenie nie uległo zmianie.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek uwag, pytań lub skarg dotyczących niniejszego oświadczenia lub przetwarzania przez nas danych osobowych można skontaktować się z nami za pośrednictwem Marcom@OPPLE.com, numer telefonu: +31 (0)88 056 7890 Adres: Meerenakkerweg 1-07, 5652 AR Eindhoven, Holandia.

Wersja

Niniejsze oświadczenie uległo zmianie po raz ostatni w dniu 4 sierpnia 2020 r.